Kontrollører afviser lokallønsaftale

De århusianske billetkontrollører har afvist et forslag til lokallønsaftale, som skulle fordele lokallønsmidlerne blandt kontrollørerne. Det står klart, efter et møde blandt kontrollørerne onsdag d. 29. juni 2011.

Afvisningen var massiv. Seksten billetkontrollører stemte imod, ingen var for forslaget, mens fire ikke stemte.

Kontrollørerne mener, at forslaget fordeler pengene på et grundlag, der er uigennemskueligt og subjektivt. De er også utilfredse med, at kriterierne bag forslaget er opstillet, efter den tidsperiode, som lokallønsmidlerne dækker, så ingen har vidst, hvad de skulle gøre for at få pengene.

Forslaget blev sendt til afstemning efter meget vanskelige forhandlinger, hvor parterne har stået langt fra hinanden, og hvor ikke bare afdelingsleder og tillidsrepræsentant, men også Midttrafik og FOA Århus, samt KL og forbundet har været involveret. Til sidst vurderede parterne, at de ikke kunne komme videre uden at høre, hvad kontrollørerne selv mente.

Deres afvisning betyder at forhandlingerne nu forsætter. På mødet stod det klart, at kontrollørerne godt kan acceptere, at de fremover får en slags resultatløn. De kræver dog, at resultatlønnen bliver fordelt efter objektive kriterier, og det betyder, at de skal være målbare, og at alle kan se, hvad og hvordan der måles. Samtidig skal kriterierne være kendte, inden kontrollørernes indsats bliver målt, så alle ved, hvad de skal gøre for at opnå resultatlønnen.