Husk generalforsamling og sektorårsmøder

Husk at FOA Århus har generalforsamling og sektorårsmøder d. 14. april. Møderne er øverste myndighed for de lokale sektorer og afdelingen, og i år er hele afdelingsbestyrelsen på nær næstformand Inge Jensen Pedersen på valg.

Til posterne som afdelingsformand og sektorformænd var der opstillingsfrist d. 15. marts, og der er ikke kommet nogen modkandidater til de nuværende formænd, der alle genopstiller.

Årsmøderne i Social- og sundhedssektoren, Teknik- og servicesektoren samt Kost- og servicesektoren begynder alle kl. 16.30 og slutter kl. 18.30. Pædagogisk Sektors årsmøde er fra kl. 17 til kl. 19.

Afdelingens generalforsamling starter kl. 19.30 og varer til 22.15. Der er spisning mellem årsmøder og generelforsamling.

Møderne bliver holdt hos Århus Firma Sport, Paludan-Müllers Vej 110, 8200 Aarhus N.

 

Læs mere om generalforsamling og årsmøder.