Hospital forlænger ansættelsesstop

Ledelsen på Århus Universitetshospital har forlænget ansættelsesstoppet på hospitalet, så det indtil videre gælder frem til 30. september. Århus Universitetshospital har haft ansættelsesstop siden midt i december.

Ansættelsesstoppet betyder blandt andet, at når en stilling bliver ledig skal afdelingsledelsen først vurdere, om man kan undgå at genbesætte stillingen. Hvis det ikke er muligt, skal ledelsen derefter undersøge, om en fastansat medarbejder indenfor eget LMU-område kan overtage stillingen via intern omplacering. Hvis dette heller ikke er muligt, kan ledelsen slå stillingen op internt på hele hospitalet, derefter internt i Region Midtjylland og først til sidst eksternt.

Det er dog ikke alle grupper, der er omfattet af ansættelsesstoppet, for eksempel er normerede elevstillinger og løntilskudsstillinger undtaget.