Hent Nyhedsbrev til udprint

Tillidsvalgte og andre interesserede kan fortsat printe et Nyhedsbrev ud, som de kan hænge på opslagstavler og lægge på frokostborde.

Nyhedsbrevet kommer ganske vist nu i en ny elektronisk form, hvor modtagerne først kort bliver præsenteret for samtlige historier og derefter kan vælge at læse mere, hvis de er interesserede. Men nederst på Nyhedsbrevets forside, længst til højre under ”Opslag til arbejdspladsen”, kan modtagerne finde en kort udgave af Nyhedsbrevet, der er beregnet til udprint. Denne udgave svarer til Nyhedsbrevets forside og skal kort orientere om de nyeste historier fra FOA Århus. Interesserede kan så læse mere på afdelingens hjemmeside, hvor det også er muligt at tilmelde sig Nyhedsbrevet.
Det er også under ”Opslag”, at tillidsvalgte og andre kan finde andet informationsmateriale, som de kan hænge på opslagstavlerne.
Nyhedsbrevet bliver mailet ud til FOAs tillidsfolk, arbejdsmiljørepræsentanter, den tredjedel af medlemmerne, som har oplyst afdelingen om deres e-mailadresser samt alle andre, der har ønsket at få Nyhedsbrevet tilsendt.
Interesserede kan altid tilmelde sig Nyhedsbrevet på hjemmesiden, og alle kan afmelde Nyhedsbrevet ved at bruge den afmeldingsfunktion, som brevet indeholder.