Handigruppen A/S begæret konkurs

Ansatte i Handigruppen A/S modtog i går et brev fra kammeradvokaten, hvor det oplyses, at Sø- og Handelsretten i København har taget Handigruppen A/S under konkursbehandling.

Det har ikke været muligt at få oplyst, hvem der har begæret Handigruppen A/S konkurs, men konkursen kommer ikke som nogen overraskelse for FOA Århus.

- Vores medlemmer har alene i år mange gange oplevet, at lønnen ikke er kommet til tiden, og at der ofte har manglet tillæg og andre former for ekstrabetaling. Det er en situation, der ikke er holdbar, og nu håber vi, at vores medlemmer kan få en lidt mere stabil arbejdsgiver, fortæller formand for FOA Århus, Kirsten Normann Andersen.

I januar blev Handigruppen A/S beskyldt for omfattende snyd af TV2-programmet Operation X, og efterfølgende begyndte problemerne for firmaet.

Ifølge FOA Århus’ oplysninger, forsøger kurator nu at overføre de ansatte til et andet privat firma. Det mener FOA Århus er forkert, fordi branchen er så ustabil. Derfor opfordrer afdelingen endnu engang til, at lovgivningen bliver ændret, så kommunerne i fremtiden kan få det formelle arbejdsgiveransvar.

- De ansatte har krav på et stabilt arbejdsforhold, og det får de helt tydeligt ikke, ved at være i en privat virksomhed. Derfor bør regeringen overveje, om ordningen skal laves om, så kommunerne kan stå for det personalejuridiske og lønudbetalingen. Så kan de handicappede stå for personaleledelsen, og slippe for de problemer der er, når man er selvstændig arbejdsgiver, siger Kirsten Normann Andersen.

Kurator understreger, at de ansatte skal møde på arbejde, indtil det er afklaret, om "konkursboet ønsker at indtræde i handicaphjælpernes ansættelsesforhold". Det sker inden for 14 dage, og der vil i den periode blive udbetalt løn på normal vis.

FOA Århus opfordrer alle medlemmer med tilgodehavende hos Handigruppen A/S om at henvende sig til afdelingen, for at sikre at pengene kan komme til udbetaling.

Se TV-reportagen