Må ikke forskelsbehandle handicappede i fleksjob

Handicappede i fleksjob bør kontakte afdelingen, hvis de ikke bliver behandlet som alle andre ansatte og for eksempel får lov at forhandle om løntillæg,

Ligebehandlingsnævnet har nemlig afgjort, at det var forkert, at et FOA medlem blev nægtet MUS- og lønsamtaler, mens hun var i fleksjob. Medlemmet lider af et svært synshandicap og fik kun grundlønnen, som social- og sundhedsassistent, men ingen af de tillæg for eksempel anciennitet, som assistenter normalt får.
Nævnet gav FOA medlemmet 50.000 kroner i erstatning, fordi hun ikke fik mulighed for at forhandle løntillæg og derfor blev udsat for forskelsbehandling.
Afgørelsen har betydning for alle handicappede i fleksjob. Det er dog ikke alle fleksjobbere, der er handicappede i lovens forstand. Et handicap kræver blandt andet, at der skal tages større skånehensyn end udelukkende nedsat arbejdstid, og der skal være tale om en permanent funktionsnedsættelse. I sidste ende er det domstolene, der fastlægger den præcise grænse for, hvem der er handicappet.