Debatindlæg: Fornuftigt flertalsstyre

Det er fornuftigt, at borgmester Jacob Bundsgaards nu foreslår at indføre flertalsstyre i Århus, så kommunen lettere kan spare mere på bureaukrati. FOA Århus har flere gange peget på, at magistratsstyret skaber ressourcespild, fordi magistatsafdelingerne alle har deres egne HR-afdelinger, kommunikationsafdelinger osv. Det er da også sådan, at de fire store byer, København, Århus, Aalborg og Odense, hvor politiske mindretal får lov at forvalte dele af kommunerne, alle har administrationsudgifter (ekskl. socialrådgivere og socialformidlere), der pr. indbygger er højere end landsgennemsnittet.

Men forslaget har også andre fordele. Flertalsstyret betyder nemlig også, at politikerne betragter kommunen, som en helhed, når de skal spare. Det øger muligheden for, at de kan finde besparelser, der rammer borgerne mindst muligt, mens systemet i dag lægger op til, at politikerne finder lige store besparelser på alle områder, så de forskellige dele af forvaltningen bliver lige hårdt ramt.

Flertalsstyret vil også øge demokratiet, fordi de administrative beslutninger vil afspejle byens politiske flertal på alle områder. I dag har mindretallets rådmænd ret vide rammer til administrativt at gennemføre deres egen politik, og det betyder for eksempel i Århus, at selvom ca. to-tredjedele af byen stemmer rødt, så er vigtige områder, som Teknik og Miljø samt Kultur og Borgerservice under borgerlig kontrol.

Alle kan se, at det ville være uholdbart, hvis oppositionen i folketinget skulle have lov at styre nogle ministerier, men i de store kommuner accepterer vi i øjeblikket, at der er politisk-administrative hindringer for, at selv massive politiske flertal kan få deres politik igennem.

Argumenterne for flertalsstyre handler altså både om demokrati og økonomi, og det kan kun gå for langsomt med at få indført en ny kommunal styreform.