FOA kræver erstatning til fyret billetkontrollør

FOA stævner Midttrafik og kræver erstatning til en billetkontrollør, som trafikselskabet har fyret med begrundelsen samarbejdsvanskeligheder. Midttrafik har beskyldt billetkontrolløren for at true en kollega på livet, selvom både politiet og en landsdommer i et tjenstligt forhør har afvist beskyldningen.

FOA kræver erstatning for fyret billetkontrollørErstatningssagen kommer efter, at det ikke lykkedes FOA at stoppe fyringen med et fogedforbud.

Først afviste byretten sagen og henviste til, at den ikke kunne gribe ind overfor myndighedsudøvelse i stat, region eller kommune.

Derefter kærede FOA til landsretten, som også afviste at nedlægge fogedforbud. Landsretten gav ellers FOA medhold så langt, at landsretten i modsætning til byretten vurderede, at den godt kunne gribe ind, og derfor skal FOA ikke betale sagsomkostninger. Men landsretten afviser alligevel at gøre det, da landsretten ikke mener, at en ”fuldbyrdelse” af fyringen ”strider mod” billetkontrollørens ”ret”.

Det betyder, at landsretten ikke vurderer, at billetkontrolløren står i en dårligere position overfor Midttrafik, fordi han bliver fyret, og det skyldes sandsynligvis, at han nu får tjenestemandspension og har mulighed for at kræve erstatning for fyringen.

Landretten har nemlig ikke taget stilling til om fyringen var saglig eller ej. Men det kommer byretten til at gøre, når den skal behandle den erstatningssag, som FOA nu har besluttet at køre.