Pressemeddelelse: FOA advarer mod nye besparelser

FOA Århus protesterer mod, at Århus Kommune nu igen vil gennemføre millionbesparelser på de arbejdsfunktioner, der direkte hjælper borgerne. Fagforeningen opfordrer til, at Århus Kommune i stedet sparer på kontrolbureaukrati og overflødige ledelseslag.

- Det er grotesk, at Århus Kommune vil gennemføre nye store forringelser allerede få måneder efter byrådet vedtog besparelser på over en halv milliard, siger afdelingsformand Kirsten Normann Andersen, som peger på, at mange af disse forringelser og besparelser ikke engang er gennemført endnu.

- Derfor kender ingen fuldt ud de økonomiske og menneskelige konsekvenser, men vi har allerede oplevet, at medlemmer har fået arbejdsplaner, der var så tætpakkede, at medlemmerne blev syge. Alligevel vil Århus Kommune nu forringe velfærden yderligere, siger Kirsten Normann Andersen.

Hun er dog ikke overrasket over, at kommunen allerede skal spare igen. Under den sidste store spareproces advarede FOA Århus om, at topembedsmændenes forslag næppe ville give de forventede besparelser og foreslog politikerne at spare mere på ledelses- og kontrolfunktioner.

- Vi opfordrede dengang til at afskaffe hele ledelseslag, som eksempelvis dagtilbudslederne, men politikerne valgte blot at beskære dem, siger Kirsten Normann Andersen.
Hun opfordrer til, at politikere og topembedsmænd tager ansvaret, hvis de gennemfører besparelser på det borgernære personale. FOA-formanden har nemlig bemærket, at politikere og topembedsmænd i forskellige sammenhænge har erklæret, at kommunen godt kan gennemføre store besparelser på personalet uden at forringe serviceniveauerne.

- Udtalelserne stempler de ansattes arbejdsindsats som overflødig og samtidig fralægger ledelsen sig ansvaret for de forringelser, som borgerne vil opleve i virkelighedens verden, mener Kirsten Normann Andersen.


Yderligere oplysninger og kommentarer:
Afdelingsformand Kirsten Normann Andersen, mobil 2631 3190