Fejl i indslag om løntjek

FOA Århus har i en tv-reportage her på hjemmesiden fejlagtigt fortalt, at et FOA-medlem på Psykiatrisk Hospital skulle have omkring 16.000 kr. fra sin arbejdsgiver, fordi medlemmet i en periode havde fået to løntrin for lidt udbetalt. Oplysningen blev givet i et indslag, der handlede om et løntjek på hospitalet.
Desværre begik FOA Århus en fejl. Lønudbetalingen har vist sig at være korrekt. Fejlen opstod, fordi vores sagsbehandler troede, at medlemmet var på kvalifikationsløn, mens han i virkeligheden var på garantiløn.
FOA Århus beklager den forkerte information og har fjernet indslaget fra hjemmesiden.