Fagforeningsfolk enige om finanslovskrav

Der var stor enighed, da århusianske fagforeningsledere fortalte, hvad de mener, at den nye regerings finanslov skal indeholde. Og alle var enige om, at fagbevægelsen også fremover skal diskutere samfundsudviklingen.

Fagforeingsfolk enige om finanslovskrav

Omkring 50 deltog onsdag den 26. oktober, da fagforeningsfolk og andre interesserede mødtes i Aarhussalen, hvor de diskuterede den nye regerings finanslov. Først havde fagforeningslederne fem minutter hver, hvor de fortalte om deres vigtigste krav til finansloven. Og der var derefter debat.

Flere var enige om, at politikerne bør tænke politik på en ny måde. De bør tænke mere i helheder, så de for eksempel ikke bare ser isoleret på sundhedsudgifterne, men også samtidig ser på, hvordan man kan forebygge sygdom.
Et andet eksempel er, at politikerne kan skaffe penge til velfærd, hvis de sparer på det bureaukrati, som er opstået, fordi alt for mange strukturer i den offentlige sektor har det udgangspunkt, at borgere og ansatte vil snyde systemet mest muligt.
Der var også enighed om, at det ordinære arbejdsmarked mangler rummelighed, og det betyder, at mange i dag arbejder i fleksjobs og andre støtteordninger, selvom folk for få år siden godt kunne passe almindelige job, når de var i tilsvarende situationer. Den mangel på rummelighed er naturligvis belastende både for den enkelte og statskassen.
Uddannelse var også et stort tema for flere, som slog på, at arbejdsstyrken skal have et højere uddannelsesniveau, og at det er særligt vigtigt at have fokus på erhvervsuddannelserne.

Oplægsholderne var HK Privat’s formand Frederik Vester, DSR’s formand Else Kayser, LO Århus formand Anders Munk, formanden for Den Kommunale Fællesrepræsentation Henning Truelsegaard, næstformanden for 3F Rymarken Lone S. Hansen samt FOA Århus formand
Kirsten Normann Andersen.

Se TV-reportage fra mødet.