Dropper ansættelsesstop for SOSU’er

Århus Kommunes Magistratsafdeling for Sundhed og Omsorg har ophævet sit ansættelsesstop for social- og sundhedshjælpere samt social- og sundhedsassistenter. Ændringen gælder fra 1. april.

Stoppet blev indført som en del af den store kommunale spareproces, men er nu blevet droppet, fordi der er mangel på ansatte fra de to faggrupper.
Selvom ansættelsesstoppet er ophævet, så har den kommunale jobformidling stadig fortrinsret til ledige stillinger, så de kan blive tilbudt til hjælpere og assistenter, som er kommet i overskud og blevet prikket andre steder.
Desuden har fastansatte social- og sundhedshjælpere og social- og sundhedsassistenter, der midlertidigt er placeret i korte vikariater, fortsat fortrinsret til stillinger, som bliver ledige.
FOA Århus finder det rimeligt, at disse grupper står først i køen, når der opstår nye jobmuligheder. Så afdelingen vil meget gerne kontaktes, hvis nogle medlemmer oplever, at de ikke har den fortrinsret til ledige stillinger, som de burde have.