Debatindlæg: Offentlig service er ikke frås

Offentlig service er vigtig for os alle. Den er vigtig for de borgere, der har behov for hjælp, og den er vigtig for samfundet som helhed. Når besparelserne i Århus Kommune for eksempel betyder færre ansatte i daginstitutioner og ældrepleje, så rammer det børn og ældre, som får ringere pasning og pleje.
Men den slags besparelser truer også i længden udbuddet af arbejdskraft, som politikere og økonomer jo snakker så meget om, selvom arbejdsløsheden lige nu stiger. For flere vil arbejde mindre, hvis folk ikke kan gå trygt på arbejde og vide, at kvalificeret personale passer deres børn og plejer deres ældre.

Lederen i Århus Stiftstidende rammer derfor ved siden af, når den 12. oktober 2011 beskylder mig for, at jeg vil bevare offentlige arbejdspladser for de offentlige ansattes skyld. Det er naturligvis ikke tilfældet. Offentlige ansatte skal bevare deres jobs, fordi deres funktioner er vigtige. Og det er oven i købet sådan, at hvis borgerne ikke får den hjælp, de har brug for, så bliver det ofte meget dyrere at hjælpe dem senere. Hvis børn har for lidt voksenkontakt, kan de få store problemer, som er svære og dyre at løse. Og hvis ældre ikke får tilstrækkelig genoptræning, skal de have mere pleje. Så det er ofte dyrt at spare på den hjælp, som børn, ældre og i øvrigt også mange andre grupper modtager.

Men Århus Kommune skubber også andre problemer foran sig. Alle prognoser forudser, at vi om få år vil mangle mange uddannede ansatte på social- og sundhedsområdet. Der er derfor tale om et unødvendigt ressourcespild, når nyuddannede søger væk fra området og tager nye uddannelser, fordi de ikke kan få jobs i ældreplejen. Her oplever vi desværre, at ledere ansætter ufaglærte, selvom der er ledige uddannede. I stedet bør kommunen ansætte uddannet personale og sørge for, at de ufaglærte bliver uddannet, så kommunen står bedre rustet til fremtiden.

Der er altså mange gode grunde til, at det er uklogt, når Århus Kommune sparer på de kommunale driftsudgifter, så kommunen kan betale en lang række anlægsprojekter, hvor finansieringen halter. Ikke alene betyder politikernes beslutning blot, at det for eksempel er social- og sundhedshjælpere, der bliver arbejdsløse i stedet for anlægsarbejdere. Borgerne får også en ringere service, og kommunen skaber en lang række problemer for sig selv og det øvrige samfund. Det kan bestemt være fornuftigt at sætte gang i anlægsarbejder, når samfundet er i krise, men det er ikke rimeligt, hvis det er børn og ældre, som skal betale anlægsinvesteringerne.