Pressemeddelelse: Bredt budgetforlig svigter det røde Århus

Der er helt uacceptable besparelser i det budgetforlig, som et byrådsflertal i Århus netop har indgået. Det mener fagforeningen FOA Århus, som peger på, at kommunen blandt andet vil skære ned på de ældres rengøring og sende vuggestue- og dagplejebørn tidligere i børnehave.

- Århusianerne har stemt for velfærd både lokalt og på landsplan. Derfor er det urimeligt, at budget-forliget betyder voldsomme forringelser for borgerne, og det personale, der hjælper dem, siger FOA Århus formand Kirsten Normann Andersen.

Hun peger på, at 60 % af århusianerne stemte på rød blok ved folketingsvalget, mens blokken fik over 67 % ved kommunalvalget.

- Man kan roligt sige, at borgerne har stemt for en anden politik end den som byrådet nu fører. Den røde borgmester sætter reelt århusianerne udenfor indflydelse, fordi han vil have de borgerlige med i et forlig, og det syners jeg egentlig ikke er særlig demokratisk, siger Kirsten Normann Andersen.

Hun opfordrer byrådet til at skrotte budgetforliget og lave et nyt, der bygger på, at rød bloks valgsejr har skabt en ny situation. Kommunen kan sandsynligvis bruge flere penge, ligesom kommunen lettere vil kunne spare på bureaukrati.

- Den borgerlige regering krævede nulvækst, mens rød blok vil tillade vækst i kommunerne. For ek-sempel har Socialdemokraterne og SF foreslået en vækst på 1,4 %, forklarer Kirsten Normann Andersen.

Desuden vil rød blok gøre op med bureaukrati og kontroltyranni. Flere partier har nævnt, at kommunerne skal have frit valg, når det gælder udliciteringer, så de selv kan vælge, om de vil bruge ressourcer på dyre udbudsforretninger.

- Så er det jo absurd, at budgetforliget vil bruge endnu flere ressourcer på udliciteringer, der med garanti koster penge, og hvor gevinsten er usikker, siger Kirsten Normann Andersen.

Hun foreslår, at et nyt budget i stedet indregner de besparelser, som kommunen kan opnå, hvis den må droppe de såkaldte fritvalgsordninger og andre former for udliciteringer.

Yderligere oplysninger og kommentarer:
Kirsten Normann Andersen, mobil 26 31 31 90