Besparelser på Odders ældrepleje

Odders ældrepleje skal spare 2,8 millioner kroner, selvom byrådet netop har indgået et budgetforlig, der ikke indeholder besparelser.

Besparelser på Odders ældreplejeÅrsagen er, at plejehjemsbeboerne lever længere og kræver mere pleje, end kommunen havde forventet, og at de ældre derfor har fået visiteret mere tid, end der var budgetteret med. Samtidig har kommunen ikke kunnet styre sine udgifter til Skovbakkehjemmets friplejeboliger.

Odder Kommunes Social- og Sundhedsudvalg har derfor besluttet, at plejeboligområdet i Odder skal spare omkring 2,8 millioner kroner. Det skal ske ved, at de ældre får en ringere service, når det gælder ”psykisk pleje og omsorg” og ”hverdagen på plejecentret”. Besparelsen betyder, at de kommunale plejeboliger samlet set skal nedlægge, hvad der svarer til ca. 6 fuldtidsstillinger.

Udvalget har samtidig besluttet at ændre den måde, som kommunen styrer plejeudgifterne på, så området ikke overskrider budgettet, og plejecentrene lettere kan planlægge og udnytte deres ressourcer bedre. Ændringen betyder, at det ikke længere er visitationen af pleje, som skal styre de kommunale plejecentres økonomi. I stedet vil centrene få et fast beløb pr. plejebolig. Denne ændring gælder fra 1. november 2011 og i hele 2012.