Besparelser på SOSU-personale

Over hele landet bliver social- og sundhedsassistenter og sygehjælpere fyret på sygehusene, og social- og sundhedspersonalet mister ofte forholdsvist flere stillinger end sygeplejerskerne.

Det er baggrunden for, at FOA Århus inviterer afdelingens sygehusansatte social- og sundhedsassistenter og sygehjælpere til fyraftensmøde.

Ganske vist har de århusianske sygehuse indtil nu ikke været blandt de hårdest ramte, når det gælder besparelser på social- og sundhedspersonale. I den seneste sparerunde har FOA Århus imidlertid set tegn på, at landstendensen kan være på vej til at slå igennem lokalt. Derfor mener afdelingen, at det sygehusansatte SOSU-personale har brug for at diskutere situationen.

På fyraftensmødet vil der være et oplæg, der handler om social- og sundhedsassistenternes og sygehjælpernes fremtid på sygehusene. Oplægget tager fat om de argumenter, som ofte bliver brugt, når sygehusene fyrer relativt mere SOSU-personale end sygeplejersker. Er det for eksempel rigtigt, at plejeopgaverne er blevet så komplekse, at de forudsætter en anden uddannelsesmæssig baggrund end SOSU-personalets?

Medlemsmøde for SOSU-personalet på sygehusene bliver holdt
mandag den 6. juni 2011 kl. 15.30 – ca. 18.00
hos FOA Århus, Christian X’s Vej 56-58, Viby J.

Tilmelding bedes ske senest 1. juni.
Oplys om cpr-nr. og ”9741-11-13-51” til aarhusuddannelse@foa.dk, på tlf. nr. 8936 6666 eller her på hjemmesiden.

Download mødeindkaldelsen