AT-klage over nattevagters alenearbejde

FOA Århus har klaget til Arbejdstilsynet, fordi nattevagterne i Århus kommunes magistrat for Sundhed og Omsorg ikke længere skal arbejde i par, men nu i udgangspunktet alene. De kan så tilkalde hjælp, hvis det er nødvendigt. Fagforeningen mener ikke, at alenearbejdet er sundheds- og sikkerhedsmæssigt forsvarligt.

I klagen påpeger FOA Århus, at nattevagternes arbejde vil blive farligere og mere belastende, når de arbejder alene. Fagforeningen giver flere helt konkrete eksempler. Blandt dem er plejehjemmet Kongsgården, hvor en enlig nattevagt fremover skal hjælpe hele 60 meget plejekrævende beboere, der ofte er demente, og som er fordelt på tre etager. Et andet eksempel er, at nattevagter i Århus Vest skal køre alene ud i belastede områder, hvor overfald og ballade er et kendt problem.
FOA Århus klager også over, at der mangler tilstrækkeligt omfattende og præcise risikovurderinger samt instruktioner for alenearbejdet. Der bør således for eksempel være præcise instrukser for, hvordan nattevagterne skal prioritere, hvis flere plejehjemsbeboere beder om hjælp samtidig.

Se video fra møde d. 21. marts i FOA Århus om nattevagters alenearbejde

Hør foredrag fra mødet med nattevagterne