AT giver Århus Kommune kraftig påtale i nattevagtssag

Arbejdstilsynet har givet Århus Kommune en kraftig påtale, fordi kommunen indførte enlige nattevagter i ældreplejen, inden kommunen havde gjort nok for at forebygge, at ændringen ville belaste arbejdsmiljøet.

Arbejdstilsynets påtale fremgår af et brev, som tilsynet har sendt til FOA Århus. Her fortæller tilsynet også, at de har givet Århus Kommune flere konkrete anvisninger, som har betydet, at kommunen har strammet op på initiativer, som skal øge nattevagternes sikkerhed og samtidig har taget flere af den slags initiativer. Konkret nævner tilsynet blandt andet, at overfaldsalarmer og et konflikt- og frygthåndteringskursus nu er blevet obligatoriske.

Arbejdstilsynet vurderer derfor, at de nu kan afslutte den sag, der startede da FOA Århus klagede over de enlige nattevagters dårlige arbejdsmiljø.

FOA Århus vil gerne høre, om nattevagterne oplever, at deres arbejdsmiljø nu er i orden. FOA Århus har derfor indkaldt de århusianske nattevagter samt deres tillids- og arbejdsmiljørepræsentanter til medlemsmøde.
Det bliver afholdt onsdag den 26. oktober 2011 fra kl. 15 til 17 hos FOA Århus i den nye mødesal.