Powernap

Kære Kirsten
Hvordan stiller vi nattevagter os mht powernap, når vi er alene det meste af tiden?
Har vi ret til, at pendler kommer ind i de 29 min, jeg mener, vi har krav på? 


Svar:

Kære Nattevagt
Vi har desværre ikke noget overenskomstmæssigt krav på Powernap i nattevagter. Imidlertid har en del arbejdspladser gjort forsøg med Powernap - som en metode til at reducere belastninger ved natarbejde. Jeg kan forstå, at det gælder på din arbejdsplads. Du er naturligvis nødt til at sikre dig, at der er nogen, som kan tage sig af kald m.v. hvis du fortsat skal benytte Powernap i nattevagten. Det er din leder, som skal sikre, at arbejdet kan tilrettelægges sikkerheds - og sundhedsmæssigt forsvarligt - herunder, at du kan afholde pauser, evt. Powernap m.v. Jeg vil derfor foreslå, at du sammen med dine kolleger og tillidsrepræsentanten tager en snak med lederen om, hvordan I skal forholde jer, når der kun er en nattevagt i vagten.

Venlig hilsen
Kirsten Normann