Overenskomst

På vegne af kapellerne på Århus og Skejby Sygehus har jeg et relevant spørgsmål som vi ansatte i fællesskab har sendt til FOA Århus omkring overenskomstforhandlingerne som netop er overstået. Jeg ved fra kollegaer andre steder i landet at de også har sendt spørgsmålet ind om følgende: Pacemakerudtagning på sygehuskapellerne. Hvem skal tage dem ud. Det er ganske utroligt at dette spørgsmål åbenbart ikke er relevant for jer, som repræsenterer os i kapellerne rundt om i landet. Vi kan da se på den nye overenskomst at det ikke engang er blevet stillet som spørgsmål til forhandlingerne.(ikke engang om der skal laves lokalaftale) Hvad skal vi gøre nu, hvor overenskomstforhandlingerne åbenbart er ovre? Vi nægter simpelthen forsat at udføre den dødsattestudfyldende læges arbejde fremover og det har vi også gjort FOA opmærksom på og alligevel er det blot glemt endnu engang. Hvordan skal vi reagerer fremover? Jeg syntes i det hele taget at overenskomsten er meget mangelfuld m.h.t. oplysninger. F.eks. forsætter begrebet Ny Løn eller hvad? I opfordrer os til at stemme ja. Til hvad? Vi kan jo intet læse andet end de latterlige lønstigninger som vi vidste vi ville få alligevel. ATP stiger 0.3 % o.s.v. Hvad skal man bruge de oplysninger til, når det er de relevante oplysninger vi mangler. Eks. om Ny Løn er noget som forsætter eller om dette er afskaffet og lign. Jeg er meget skuffet over det læsestof jeg har kunne skaffet mig adgang til, via FOA.DK´s hjemmeside. Hvis det er det eneste overenskomsten omhandler....ligegyldigheder og ingen relevante oplysninger stemmer jeg og givetvis mange af mine kollegaer helt sikkert nej til overenskomsten og overvejer om FOA er et forbund som hjælper sine medlemmer (der ikke er SOSU og lign) og om vi forsat vil betale for INGENTING. Hit med nogle relevante oplysninger såsom Ny Løn o.s.v. i stedet for de latterlige ting der står i overenskomsten og som ikke ret mange end jer selv forstår ret meget af. Total meningsløst læsestof. Agter FOA at hjælpe os andre medlemmer (os der ikke er SOSU og lign) burde de snart få øjnene op for os andre faggrupper. Jeg er også meget interesseret i at høre om hvordan spørgsmålet omkring udtagning af pacemaker på afdøde (som i er blevet stillet fra hele landet) ville blive besvaret af jer. På forhånd tak.
Svar:

Kære Michael
FOA Århus - og for den sags skyld mange andre FOA afdelinger - har modtaget rigtig mange overenskomstforslag, og alle forslag er fremsendt til forbundet forud for forhandlingerne. Men som du sikkert også har bemærket, så er forliget på alle områder meget smalt. Det skyldes først og fremmest det forhold, at vi ganske enkelt selv "skyldte" penge, forud for forhandlingerne. Årsagen er den såkaldte reguleringsordning, som normalt sikrer os en lønudvikling, som matcher den private lønudvikling, men lønudviklingen på det private arbejdsområde er stort set gået i stå i den seneste overenskomstperiode.

Da der var meget få penge i spil til disse forhandlinger, har alle organisationer - inklusiv FOA - prioriteret, at flest mulige penge skulle bruges til generelle lønstigninger, så vi så vidt muligt kunne sikre reallønnen.

Der er således kun afsat 0,3% til de specielle forhandlinger. Det er i høj grad de faglige udvalg for de enkelte overenskomster, som har prioriteret brugen af de få midler, som der var til rådighed. At der fortsat er mange særlige krav, som ikke er imødekommet, er ikke det samme, som at de ikke er prioriteret af FOA. Faktisk mener jeg, at der er mange særlige krav, som vi skal arbejde særligt med i de næste to år - frem til den næste forhandling. Arbejdsgiverne har nemlig også mange ønsker, som de ikke fik opfyldt ved denne forhandling, og jeg er ikke i tvivl om, at de samme krav bliver fremsat igen. Mens arbejdsgiverne vil have mere fleksibilitet, så trækker eksempelvis jeres forslag jo i den modsatte retning, og hvis vi skal vinde argumentationen, så tror jeg vi skal arbejde med at synliggøre de dilemmaer, som du beskriver. Den udfordring vil jeg gerne være med til at tage op.

Også i forhold til Ny løn - trækker arbejdsgiverne og FOA i forskellige retninger. Arbejdsgiverne vil gerne forhandle med den enkelte medarbejder - hvilket jo vil give arbejdsgiveren ensidig håndsret over de lokale midler. Vi vil til gengæld gerne sikre, at alle faggrupper i det mindste får deres andel af de lokale lønmidler. I den kommende overenskomst er der ikke ændret ved ny løn - men for de fleste overenskomsters vedkommende, er der ikke afsat såkaldte forlodsmidler. Så nu er det vel egentligt op til arbejdsgiverne for alvor at bevise, om de mener, at ny løn er så godt et ledelsesredskab, som de sædvanligvis hævder.

Jeg er også ked af denne overenskomst, men det har ikke været muligt at øge den økonomiske ramme. De tillidsvalgte har ikke givet os grund til at tro, at vi kunne mobilisere til regulær kamp for en større ramme - men jeg kan tage fejl. Og netop på det punkt er det nu op til medlemmerne at tage stilling. Stemmer medlemmerne nej til overenskomsten, så forstår jeg det godt - men så skal vi også forberede os på en strejke.

Jeg vil gerne invitere dig og dine kolleger til at fortsætte debatten om jeres særlige behov - dels på medlemsmøde den 24. marts kl. 19 - hvor Dennis Kristensen gennemgår forhandlingerne og resultaterne. Dels vil jeg som sagt gerne invitere jer til en drøftelse af, hvordan I selv kan blive mere synlige med jeres særlige udfordringer. Håber du tager udfordringen op ;-)

Venlig hilsen
Kirsten NormannHej igen Kirsten
Jeg takker for dit svar som jeg syntes var vældigt fyldestgørende. Bestemt mere end jeg umiddelbart havde forstillet mig og så blev jeg da så klog på den evt. nye overenskomst. Vi er helt klar over, at der denne omgang og måske også i næste overenskomst ikke er midler til at gøre medlemmerne tilfredse og det er også helt ok. Vi ka jo heller ikke "grave forsvundet guld op":-) Jeg har snakket med flere af mine kollegaer fra kapellerne rundt om i Region Midtjylland og vi ville enddog meget gerne tage udfordringen op, om et møde med FOA, om vores "mindre" men bestemt ikke ubetydelige arbejdsområder. Kan vi evt. korsponderer pr. mail omkring et møde som nok de fleste kapelansatte i Region Midtjylland vil deltage i? Hvis det er en ide´eller du måske har et eller andet i ærmet må du meget gerne mail til mig på michpete@rm.dk Mange venlige hilsner Michael

Svar:

Kære Michael
Vi er gået igang med planlægningen af et møde. Du bliver kontaktet af Ulla Warming ;-)

Venlig hilsen
Kirsten Normann