Nattevagter skal være alene om natten

Jeg er nattevagt og er lidt bekymret for fremtiden da Århus kommune påtænker at skære ned både i døgnpleje og på lokalcentre hvor man fremover skal sidde alene hvis der er under 31 beboere. Hvordan forholder foa sig til dette da der er en stor utryghed forbundet med natarbejde fremover afhængig af hvad man jo laver naturligvis. Jeg har selv fast stilling på vikærgården hvor vi er 3 personer til 3 afdelinger, her bliver alt som før og vi kan trække på hinanden men har også afløsertimer andre steder hvor man fremover skal sidde alene. For nylig blev jeg i en af disse vagter slået voldsomt med knytnæveslag i ansigtet og måtte sunde mig i næsten 2 timer men is på øjet,før jeg kunne samle mig igen. Havde dette været under det nye hvor man så er alene havde jeg haft denne oplevelse alene. Jeg frygter at fremtiden kan byde på nattevagter der melder sig syge mere end før grundet oplevelser og det arbejde man sidder alene og kun har sig selv at dele tingene med. Jeg kender mange der bare ikke tør gå i nattevagt hvis tingene bliver på denne måde. Hvordan stiller FOA sig til dette og deler i min opfattelse af den bekymrende fremtid som nattevagt her i kommunen?
Svar:

Kære Ernst
I FOA Århus er vi også bekymrede, men uanset besparelser, så skal arbejdsgiveren sikre, at arbejdet kan udføres sikkerheds- og sundhedsmæssigt forsvarligt.
Har ledelsen kendskab til, at nogle beboere kan optræde voldeligt, så skal ledelsen sikre, at nattevagterne er instrueret i, hvordan de i sådan en situation skal forholde sig.
I FOA Århus er vi igang med at udarbejde forslag til instrukser, som kan drøftes med ledelsen. Såfremt FOA medlemmer konkret oplever, at ledelsen ikke giver nødvendige instrukser, eller undlader at forholde sig til konkrete arbejdsmiljøproblemer, så bør man omgående henvende sig til tillids- eller sikkerhedsrepræsentanten - eller til sin fagforening.

Venlig hilsen
Kirsten Normann