Hvornår kan man stille op som tillidsrepræsentant?

Kære Kirsten
Jeg vil gerne høre, hvornår kan man stille op til tillidsrepræsentant? Vi har en tillidsrepræsentat på arbejdspladet men er meget utilfreds med hendes indsats.

Svar:

Kære medlem
Hvis du og dine kolleger er utilfreds med jeres tillidsrepræsentant, så vil jeg foreslå, at I beder ham / hende om at planlægge et medlemsmøde, hvor I kan få lejlighed til at drøfte jeres forventninger til tillidsrepræsentanten - og hvor I også kan få mulighed for at forklare, hvad I er utilfredse med.

Normalt indkalder tillidsrepræsentanten selv til valg - ca. hvert andet år (der er forskelle fra den ene arbejdsplads til den anden - men din tillidsrepræsentant kan fortælle dig, hvad der gælder på jeres arbejdsplads).

Hvis dialog ikke hjælper, så kan kollegerne - i yderste konsekvens være nødt til at "udtrykke mistillid" til tillidsrepræsentanten - og på den baggrund anmode om, at der bliver indkaldt til valg.

Det er ikke altid helt let, at være tillidsrepræsentant. Der bliver ofte stillet mange modsatrettede krav - fra henholdsvist arbejdsgiveren og kollegerne. Derfor opfordrer vi også tillidsrepræsentanter til at have en tæt kontakt til de kolleger, som tillidsrepræsentanten repræsenterer. Det skaber både en gensidig forståelse for, hvad der skal aftales - og det gør det faktisk også lettere for tillidsrepræsentanten, at forhandle på kollegernes vegne, når det er tydeligt, at kollegerne står sammen om de krav, som medarbejderne stiller.

Får I brug for hjælp fra FOA Århus, så er I altid velkommen til at rette henvendelse til os.

Venlig hilsen
Kirsten Normann