Tage vagter andre steder på FO dage

Jeg er fastansat på et plejehjem som nattevagt- men har lyst til at se andre steder også
Jeg er nu timelønnet vikar på et andet plejehjem og mit spørgsmål lyder: Må jeg tage vagter som timelønnet vikar på det andet plejehjem når jeg har fo-dage på mit faste job?
Hej fra sygehjælperen
Svar:

Kære Sygehjælper
Tjah - der er i princippet ingen der kan bestemme, hvad du bruger din fritid til. Dog ved vi også erfaringsmæssigt, at der kan opstå diskussioner om, hvem der har ret til at disponere over dig, når du ikke er på arbejde, men vi har vist aldrig prøvet spørgsmålet af i en egentlig sag.

Hvis jeg umiddelbart skulle komme med et bud, så har din primære arbejdsgiver ret til at disponere over dig på planlagte arbejdsdage og planlagte fridage - inkl. FO dage. Der skal dog være en god grund til at beordre dig på arbejde på disse dage, men man kan godt forestille sig en situation, hvor det ville være nødvendigt.

Dine 0-dage mener jeg derimod, at du helt selv kan disponere over. 0-dage er de dage, hvor du på grund af eksempelvis deltidsansættelse hverken har arbejdstid eller fridag.

Jeg er som sagt usikker på, hvordan din arbejdsgiver ser på spørgsmålet.

Du angiver som grund, at du gerne vil se andre arbejdspladser. Jeg ved ikke om det er en ide du kan bruge, men burde være muligt, at aftale med din arbejdsplads, at du blev udvekslet med andre arbejdspladser, med henblik på at få inspiration til din egen arbejdsplads? Hvis du derudover også gerne vil tjene lidt ekstra, så kan du undersøge, om din arbejdsplads bruger frivillig ekstraarbejde istedet for vikarer? FOA Århus har lavet aftaler på de fleste arbejdsområder, som definerer, hvordan sådanne vagter skal honoreres. Din tillidsrepræsentant kender både aftalerne og han / hun ved også, om I er omfattet af aftalerne på din arbejdsplads.

Endeligt skal jeg minde om, at overenskomsten giver dig ret til at søge flere timer permanent, hvis du er interesseret i det. I Århus kommune har vi tilmed en aftale, som giver dig ret til fuldtidsarbejde, hvis du ønsker det. Aftalen giver dig også ret til et særligt fuldtidstillæg. Vagterne - ud over dine nattevagter - skal ikke nødvendigvis placeres om natten.

Håber du kan bruge svaret, selv om der er mange hvis'er. Såfremt du støder på problemer på grund af dit ønske om at arbejde som vikar på en anden arbejdsplads, så vil jeg foreslå, at du kigger forbi i afdelingen, så vi kan drøfte sagen med dig.

Venlig hilsen
Kirsten Normann