Brug af ufaglært arbejdskraft i psykiatrien

På flere afdelinger på psykiatrisk hospital i Risskov benytter man ufaglært arbejdskraft.Eks. psykologi og ergoterapeut studerende, der har bestået femte semester af deres studie.Der er mange område, de ikke kan bestride eks. at løbe alarm, give medicin, sondemad o.s.v.. De kan ikke gå ind som en uddannet og det er det faste personale, som skal løbe ekstra stærk og tage de tunge patienter,som skal skærmes, samtidig med alle de somatiske opgaver som de ikke bestrider.Vi har fået en funktionsbeskrivelse af deres arbejdopgaver som vi ikke kan bruge til en dyt, den er altfor svævende.Ledelsen har mundtlig sagt, at de vil tage ansvar for bemandingen(især i aftenvagt, som vi mener er underbemandet) og brug af de ufaglærte studerende, men vi kan ikke få det på skrift. Jeg undrer mig over, at man på en arbejdsplads i regionen kan lave sit eget vagtkorps uden, at det har været i udbud i regionen.Faktisk troede jeg, det var et lovkrav,at alt skulle i udbud ! Det er utrolig, at de kan slippe fra det her og så blæse på personales sikkerhed.Jeg håber virklig at FOA kommer på dypperne og gør noget ved det.
Svar:

Kære Liselotte
I al beskedenhed, så har FOA Århus faktisk været på dupperne vedrørende en sikkerhedsmæssig forsvarlig normering. Men det er og bliver ledelsens ansvar, at arbejdet kan udføres sikkerheds- og sundhedsmæssigt forsvarligt.

Hvis du og dine kolleger ikke mener, at arbejdet er tilrettelagt sikkerhedsmæssigt forsvarligt, så vil jeg opfordre jer til, at kontakte sikkerhedsrepræsentanten med konkrete eksempler på en uforsvarlig planlægning. Jeres konkrete eksempler er en forudsætning for, at sikkerhedsrepræsentanten (og FOA) kan gøre noget ved problemet.

På afdeling N har Arbejdstilsynet udstedt påbud om at sikre, at der er sammenhæng mellem ressourcer og opgaver. Ledelsen har ansvaret for at løse de problemer, som arbejdstilsynet har peget på. I et konkret tilfælde har sikkerhedsrepræsentanten tvivlet på, at handlingsplanen ville løse problemerne. Måske er det lige præcis dine erfaringer, som han / hun mangler, for at kunne rejse problemet overfor ledelsen igen?

Jeg ved godt, at det lyder lettere end det faktisk er - men jeg tror det er vigtigt, at vi allesammen arbejder meget systematisk med arbejdsmiljø, hvis det skal lykkes at forbedre det. Både FOA, tillids- og sikkerhedsrepræsentanterne er klar til at rykke ud og gøre en særlig indsats, men vi er afhængige af, at kollegerne er klar til at pege på de konkrete problemer, som vi skal handle på.

Er du i tvivl om, hvordan du skal gribe en konkret sag an, så er du meget velkommen til at kontakte FOA og / eller tillidsvalgte på din arbejdsplads, så hjælpes vi ad med at få sat sagen på skinner.

Venlig hilsen
Kirsten Normann