Timelønsforskel på uuddannet og uddannet

jeg har en kollega som er ansat som timelønnet ved århus kommune - og vedkommende påstår at timelønnen er den samme som for en uuddannet selv om man er sosuhjælper - kan det virkelig være rigtigt - jeg troede at man som udgangspunkt fik løn som uddannet når man har uddanet sig vh sj
Svar:

Kære SJ
Der er forskel på timelønnen for en uddannet social- og sundhedshjælper og en ufaglært medarbejder. Timelønnen følger den ansattes uddannelsesmæssige anciennitet.

Til gengæld optjener social- og sundhedshjælperen ikke anciennitet, så længe han / hun er ansat som timelønnet. Jeg vil derfor under alle omstændigheder anbefale din kollega, at han / hun søger at blive ansat på månedsløn. Mange timelønnede er desværre ikke opmærksomme på, at de ofte har den ret, så jeg vil anbefale din kollega, at han / hun kontakter tillidsrepræsentanten eller FOA, for at få styr på reglerne, så vi hurtigst muligt kan få ændret ansættelsen til månedsløn.

Venlig hilsen
Kirsten Normann