Betaling for overarbejde

hej Kirsten
Jeg er 59 år og arbejder som sygehjælper på et plejehjem i Risskov. Jeg er ansat 32/uge.
Mit spørgsmål er! Hvis jeg tager overarbejde er det kun de timer som er ud over 37 timer som betales som overarbejde eller er det alle de timer som er ud over 32 timer der tæller.
Eks jeg arbejder til kl. 15 og siger ja til at blive til kl 21. Ifølge stedet gives der så kun overarbejdsbetaling for 1 time, da resterende 5timer jo er dem op til 37.De lønnes med almindelig timebetaling
Selv mener jeg, at når min ansættelse lyder på 32 må alle timer derover regnes som overarbejde.
Du har tidligere svaret Torben på det med betaling på mistede fridage og kan fortælle dig at det høj grad praktiseres at lave timerne om til ekstra timer og dermed gives ikke betaling i følge til overenskomsten,hvilket ikke opfordrer folk til at tilbyde at tage en ekstra vagt på en fridag, for man føler sig r---rendt. Varsilingsgødtgørelse eksitrerer åbentbart ikke i den kommunale overenskomst for det er der ingen af mine kollegaer der har fået. Heller ikke for omlagte timer hvis der dagen før bliver varslet et andet mødetidspunkt eller hvis vi dagen før bliver spurgt om vi kan møde dagen efter og få en anden fridag f.eks 2 dage senere
Jeg trode engang at betaling for en mistet fridag var ens om det var amtslig eller kommunalt i følge overenskomsten.
En mistet fridag giver som bekendt ca 400kr for at møde + betaling for 8 timer + 50%. Har haft mange af disse vagter, da jeg arbejde på sygehustet.
Da vores teamleder har lagt vores rulleplan om så vi får flere mødedage med kortere timer pr.dag for nogens vedkommende håber jeg vores tillidsrepresentant har styr på betaling af overarbejde mm for ellers kommer vi til at arbejde gratis
V.H Bente T. 

Svar:

Kære Bente
Det er helt sikkert ikke i orden, at lade dig arbejde i 14 timer, og så kun betale almindelig timeløn for dit overarbejde.

Du skal honoreres med overarbejde, når du arbejder ud over den daglige arbejdstidsnorm. Den daglige arbejdstidsnorm skal aftales lokalt. Du er derfor nødt til at kontakte din tillidsrepræsentant for at få klarhed over, hvad der gælder på din arbejdsplads.

Du skal også have overarbejdsbetaling, når du arbejder på en planlagt fridag. Du har ret til at kende både dine arbejdsdage og dine fridage med 4 ugers varsel.

Jeg synes, at I skal tage en snak med tillidsrepræsentanten og bede ham / hende om at sørge for, at det bliver præciseret, at overenskomsten skal overholdes. De aftaler der er indgået via overenskomsten har vi betalt for.

Jeg går ud fra, at du har fået en overenskomst? Aftalerne for social- og sundhedspersonale i regionerne og i kommunerne er forskellige. Det er derfor vigtigt, at du har den rigtige version. Du kan få overenskomsten af din tillidsrepræsentant. Du kan også se den på www.foa.dk og endeligt kan du få en overenskomst tilsendt ved henvendelse til FOA Århus.

Jeg håber I får styr på jeres rettigheder, og at du får efterbetalt de overarbejdstimer, som du er berettiget til. Er det ikke tilfældet, så henvender du dig bare i FOA Århus, så hjælper vi dig.

Venlig hilsen
Kirsten Normann