Kan man tvinges til MUS-samtale

Vi kom til og sidde og snakke: Kan en arbejdsgiver tvinge en til og afholde en MUS-samtale eller hvad siger lovgivningen herom?
Svar:

Kære Kim
Det er faktisk et lidt bagvendt spørgsmål. Medarbejder Udviklings Samtaler (MUS) - er en overenskomstaftale, som giver ledelsen pligt til at drøfte uddannelses- og udviklingsmuligheder med medarbejderne. Aftalen er opstået som følge af et overenskomstkrav, som vi selv har fremsat - netop for at få fokus på efter- og videreuddannelsestilbud.

Alligevel kommer spørgsmålet ikke helt bag på mig. I takt med at ledere har vænnet sig til aftalen, bliver den (naturligvis) også brugt som et ledelsesredskab i forhold til udvikling af arbejdspladsen. Som medarbejder kan man godt få den oplevelse, at samtalen mere kommer til at handle om lederens forventninger til medarbejderen - end den kommer til at handle om vores behov. Og fokus på udvikling kan sagtens opleves som et (unødvendigt) pres.

Jeg synes det er vigtigt, at ledelsen er opmærksom på, at nogle medarbejdere kan have særlige udviklingsønsker, men jeg synes det er lige så vigtigt, at ledelsen husker at sætte pris på medarbejdere, som er tilfredse med det de laver, og som gerne vil være en slags "stabil grus" i hverdagen. Men desværre kan det blive opfattet som lidt defensivt, og har man den oplevelse, så kan man sagtens have et ønske om at slippe for MUS.

I udgangspunktet kan man ikke nægte at deltage i samtaler, som ledelsen indkalder til. Men det er helt legalt, at gøre ledelsen opmærksom på, at man ikke selv har et behov for samtalen. Hvis ledelsen insisterer på, at samtalen skal afholdes alligevel, så skal samtalen afholdes.

Hvis den manglende lyst til samtalen bunder i utryghed, så kan det måske være en hjælp, at sætte sig ind i aftalen om MUS. Samtalen skal nemlig alene have fokus på udvikling. Samtalen må derfor ikke få karakter af en slags standpunktsbedømmelse.

Tillidsrepræsentanten på arbejdspladsen kan være behjælpelig med at gennemgå de skemaer, som I får udleveret før samtalen, og I kan også få vejledning og inspiration i afdelingen.

Venlig hilsen

Kirsten Normann