Kvalifikationsløn

Hej.
Pga de store besparelser i Odder Kommune er det planlagt at Sosu-hj skal oplæres i flere ting. Bl.a: insulininjektioner, skylle og lægge nyt kateter m.m. (og jeg føler det er noget vi pålægges - for ml linierne siges der at hvis vi ikke vil oplæres kan vi ikke rigtig bruges mere)
Men mit spørgsmål drejer sig om ikke det bør give mere i løn når vi oplæres i disse ting? Enten som kvalifikationsløn eller funktionsløn? Og hvordan skal vi forholde os og evt få det mere i lønposen? For med de store besparelser vil det sikkert være helt umuligt at forvente vi får det ved alm lønforhandling!
På forhånd tak - Vh Trille
Svar:

Kære Trille
Din arbejdsgiver er ikke forpligtet til at give dig mere i løn, selv om de pålægger dig flere og nye opgaver. Men flere og nye opgaver kan danne grundlag for de fremtidige lønforhandlinger.

Når det er sagt, så kan din arbejdsgiver heller ikke lægge til grund, at du skal varetage de opgaver, som du beskriver, hvis du skal gøre dig forhåbning om at beholde dit job. Hverken social- og sundhedshjælpere eller social- og sundhedsassistenter kan pålægges at løse opgaver, som man ikke føler sig kvalificeret til. Tvært imod, så ligger det implicit i jeres uddannelse, at I er forpligtede til at sige fra overfor opgaver, som I er usikre på.

I kan hente råd og vejledning om uddannelse og oplæring i FOA Århus. Din sektor kan eksempelvis være behjælpelig med at sikre, at den uddannelse / oplæring I får, er tilstrækkelig til, at man kan forvente, at I selvstændigt kan / skal løse forskellige opgaver.

Når det er sagt, så er det alene arbejdsgiverens ansvar at sikre, at medarbejderne har de nødvendige kompetencer til at løse de opgaver der skal løses.

I FOA Århus er vi igang med at planlægge endnu et medlemsmøde i Odder, hvor vi kan drøfte konsekvenserne af de store besparelser. Vi sender opslag ud til arbejdspladserne, når vi har en dato.

Venlig hilsen
Kirsten Normann