Inddragelse af planlagt FO dag

Hvordan skal den honoreres?
Jeg har en kollega der ifølge rulleplan har en FO dag den 1/1.10. men dagen før bliver den FO dag indraget og min kollega pålægges at møde på arbejde.
Den skal vel honoreres som overarbejde med udvidet varslingsgodtgørelse eller har jeg uret.
Svar:

Kære LC
Reglerne for arbejde på helligdage er forskellige - afhængigt af, hvilken overenskomst der er tale om. Jeg forudsætter, at din kollega er social- og sundhedsuddannet og arbejder i en kommune. Forholder det sig anderledes, så vil jeg foreslå, at din kollega henvender sig i afdelingen, for at få det helt rigtige svar.

Men - hvis planlagt søgnehelligdagsfrihed inddrages med kortere varsel end 4 uger, så skal tjenesten honoreres efter bestemmelserne for overarbejde.

Hvis du eksempelvis kaldes på arbejde i 8 timer på en planlagt søgnehelligdagsfridag - så får du overarbejdsbetaling for 8 timer - svarende til 12 timer til afspadsering. Herudover optjener du søgnehelligdagstillæg på 50% (svarende til 4 timer)

Håber det besvarer dit spørgsmål

Venlig hilsen
Kirsten Normann