Ferie i weekender

Hej Kirsten.
Jeg er sosu hj og arbejder hver 2 weekend, ansat i Odder kommune.
Er det korrekt at man kun må holde ferie i 2 weekender om året? De kan jo nemt bruges når man har sine 3 ugers sommerferie og kan det så være rigtigt man ikke må holde flere friweekender?
Er det en aftale der står i vores overenskomst eller en lokalaftale i Odder? Jeg har tidligere arbejdet i en anden kommune uden at høre om dette..
Venlig hilsen Tina
Svar:

Kære Tina
Ferieaftalen giver dig ret til 6 ugers ferie - og en ferieuge er 7 dage. Du har ret til 3 ugers sammenhængende ferie i hovedferieperioden, og du har ret til at afholde restferien i hele uger. Herudover beskriver ferieaftalen hvilke varslingsregler der gælder, ligesom aftalen beskriver din ret til at ønske ferie. Din arbejdsgiver skal i videst muligt omfang tage hensyn til dine ønsker - dog sådan, at arbejdsgiveren også har ret til at sikre, at arbejdet kan udføres i ferieperioden.

Det er i store træk de regler, som gælder for ferieplanlægning for områder, som er døgndækkede. På områder, hvor man lukker institutionerne i sommerferien, kan medarbejderne varsles på ferie i denne periode. Hverken arbejdsgiveren eller andre kan lave aftaler, som forringer reglerne.

Det betyder også, at arbejdsgiveren ikke på forhånd kan udstikke regler, som forhindrer dig i at ønske ferie i bestemte uger - eks. fordi den ønskede ferieuge også inkluderer en arbejdsweekend.

Hvis ledelsen på din arbejdsplads har udstukket den slags regler, så er det efter min opfattelse i strid med vores aftaler. Jeg vil derfor foreslå, at du involverer din tillidsrepræsentant, så han/ hun kan hjælpe med at få præciseret reglerne.

Venlig hilsen
Kirsten Normann