Faglige sager for buschauffører i Århus

For nogle år siden, stod Dennis Kristensen og lovede os buschauffører i Århus, at der ville blive kørt mange fagligeretssager mod vores arbejdsgiver.

Hvor mange faglige retssager er blevet afgjort, hvor mange venter på afgørelse. 

Svar:

Hej Michael
I forhold til egentlige civile retssager er der rejst to sager. Desværre har vi tabt begge sager både ved byretten og ved landsretten.

Sagerne byggede på en påstand om, at Busselskabet Århus Sporveje ikke fulgte de retningslinjer, som de selv havde vedtaget og besluttet. Dommene konkluderede, at omgåelse af egne personalepolitikker ikke er et juridisk problem. At det så til gengæld er et moralsk og ledelsesmæssigt problem tager dommen ikke stilling til.

Men det er naturligvis et problem, at dommen på den måde udstiller, at manglende overholdelse af personalepolitiske aftaler og retningslinier ikke kan forfølges juridisk, og det bør give anledning til overvejelser om vores fremtidige overenskomstaftaler.

Afledt af dommene er der konkret en række sager som er blevet opgivet. Andre sager afventer en afgørelse på lignende sager, rejst af andre forbund.

I forhold til de fagretslige sager, så er der stadig en række uafklarede sager om f.eks. S/H dage, ferieafvikling, turnustimetal for blot at nævne nogle. Vi håber, at vi får en afklaring af disse sager i løbet af foråret. I takt med, at der er nyt at berette, vil vi sørge for, at der sendes informationer ud til chaufførerne.

Venlig hilsen
Kirsten Normann