Besparelse i regionen

Hej kirsten
Jeg syntes FOA gør meget ud af at skrive om besparelserne i Kommunen, det er også rigtig fint, men jeg vil lige sige at vi i Regionen er i samme båd. Den afdeling jeg arbejder i har indtil nu lukket et endoskopiskafsnit, og et sengeafsnit. Det er en meget hård tid for personalet, nogle bliver omplaceret, men der er jo ikke job til alle.
MVH Bente Paulsen
Svar:

Kære Bente
Jeg håber ikke, at du er i tvivl om, at FOA Århus også er bekymret over udviklingen på regionernes område. Og jeg konstaterer, at sygehusledelserne deler vores bekymring. Som du ved, har regionerne meget begrænsede selvstændige handlemuligheder, når det gælder budgetterne. FOAs handlemuligheder i forhold til de evindelige besparelser er derfor (næsten) begrænsede til at sikre, at udmøntningen foregår på en ordentlig måde. Rundt omkring i landet har vi eksempelvis set, at besparelser er gået særligt hårdt ud over social- og sundhedsassistenter. Så vidt jeg er orienteret, så er besparelser i Århus udmøntet ved at lukke hele afdelinger, og eventuelle rammebesparelser er fordelt nogenlunde ligeligt i forhold til de respektive faggrupper.

Kommunerne bliver ganske vist også holdt i et stramt greb, men dels har kommunerne mange flere fagområder - dels har kommunerne flere muligheder for at prioritere.

Jeg tror det er vores arbejde med at afdække bureaukratiet i kommunerne, som giver indtryk af, at vi har større fokus på kommunerne. Dette arbejde kan i et vist omfang bruges - også i regionerne. Men forud for vores udmeldinger i forhold til Århus kommune, ligger et stort beregningsarbejde, som ikke er så ligetil - blandt andet fordi de nødvendige informationer ikke umiddelbart er tilgængelige. Vi kan derfor i første omgang ikke udsende lignende regneeksempler for regionens arbejdsområder. Men vi kan pege på administrative opgaver, som regionen kan vælge at nedprioritere - til fordel for den direkte patientbehandling. Og det har vi gjort i den seneste pressemeddelelse - hvor vi opfordrer regionen til at drive sygehuse som feltlazaretter. Pointen er netop, at regionsledelsen må erkende, at vi først og fremmest skal tage os af patienterne - og så må alt andet ligge, indtil regeringen erkender, at øvrige udviklingsopgaver forudsætter, at der tilføres tilstrækkelig økonomi til disse opgaver.

Men... Organisationerne i regionen er igang med at planlægge arrangementer, som handler om nedskæringerne på vores sygehuse. Informationer om disse udsendes til jer, så snart materialet er klar.

Venlig hilsen
Kirsten Normann