Arbejdsmiljø og overenskomst på kollisionskurs

Jeg vil skitsere en problematik.
Har netop overstået 4 nattevagter, havde fri tirsdag morgen kl. 7.00 og skal møde igen kl. 7.00 onsdag morgen til den første af 2 dagvagter. Tirsdagen kaldes for sovedag. 24 timer til at vende rundt på døgnet igen. Ja lovligt er det jo siger en faglig medarbejder i afdelingen da min TR forlagde ham spørgsmålet.
Det er sådan at nattevagtstimerne registreres i lønberegningen på den dag hvor man møder ind. Hvilket betyder at da jeg mødte ind til vagten kl. 23.30 mandag aften har jeg altså haft nattevagt mandag. At jeg først har fri tirsdag morgen kl. 7.00 er sagen uvedkommende. Forstået på den måde at ingen på lønregnskabet alene kan se at de fleste timer er afviklet om tirsdagen. Den dokumentation forsvinder og jeg kan ikke dokumentere at jeg har det ad helvede til med at skulle skifte døgnrytme på den måde. Eller at jeg synes der egentlig drives rovdrift på personalet. Der er efter min mening slet ikke tale om at arbejdsmiljøet og arbejdsbetingelserne for nattevagter bliver prioriteret særligt højt.
Derfor min indledning om at overenskomten og arbejdsmiljøreglerne er på kollisionskurs.
Dog, man følger jo altså anbefalingen om at skifte mellem vagter "med uret". Så det fungerer jo strålende!
Jeg håber virkelig at ovennævnte er et forhold der kan ændres på i den kommende overenskomstforhandling.

Glædelig jul og godt nytår.

Venlig hilsen
Gerda Larsen
Svar:

Kære Gerda
Problemerne med skifteholdsarbejde er velkendte, og der er skrevet en del rapporter, som dokumenterer, at ændringer i døgnrytmen er helbredsskadelig. Det er meget forskelligt, hvordan de enkelte arbejdsgivere registrerer vagterne - men uanset hvordan de registreres, er problemerne jo de samme.

Arbejdsmiljøloven præciserer nogle vilkår, som skal overholdes - blandt andet hvor mange timer der skal være imellem to vagter, og arbejdsmiljøloven foreskriver også, at vi skal have hviletid. Hverken loven eller overenskomsten beskæftiger sig derimod med begrebet "sovedag." Det er vist et begreb, som er opfundet på social- og sundhedsområdet.

Det er svært at skifte fra dag til nat og omvendt. Enten møder man typisk ind i nattevagten i samme døgn, hvor man har haft dagvagt - ellers risikerer man at bruge en fridag til at sove i. Hvis man ikke tilrettelægger på den måde, så kan man ikke nå at arbejde i de timer, som man er ansat til. Problemet kan derfor kun løses, hvis man aftaler ekstra frihed efter en nattevagtperiode til medarbejdere, som arbejder i skiftehold.

Umiddelbart kunne en løsning være, at søge at undgå skifteholdsarbejde - men desværre er det også konstateret helbredsskadeligt, at arbejde i fast nattevagt. På social- og sundhedsområdet bliver de fleste nattevagtstillinger udbudt som deltidsstillinger, og det er også uholdbart. Dels er det svært at rekruttere uddannet personale nok til sundhedsområdet - dels har de fleste borgere brug for fuldtidsarbejde nu om dage. Der skal derfor tænkes i alternative løsninger.

Arbejdsgiverne vil gerne sidestille arbejde på alle tider af døgnet. De argumenterer for, at arbejde er arbejde - uanset hvornår det udføres. Men jeg tror du har ret i, at vi skal i tænkeboks for at finde løsninger. Vi kunne eksempelvis genoverveje beslutningen om at give køb på 37/3 tillægget (som stadig gælder for lønmodtagere, som arbejder efter skifteholdsaftalen).

Som du måske har bemærket i Forbundsformandens informationer om de igangværende overenskomstforhandlinger, så er arbejdsgiverne tilsyneladende af den opfattelse, at de har fat i den lange ende denne gang. Og netop i forhold til arbejdstid, så stiller arbejdsgiverne (næsten) ultimative krav om mere fleksibilitet. Hvad det skal ende med, er svært at sige på nuværende tidspunkt, men man kunne næsten få det indtryk, at arbejdsgiverne forsøger at provokere til en ny konflikt. Jeg kan kun opfordre til, at I følger godt med i forhandlingerne - og meget gerne blander jer i debatten.

Venlig hilsen
Kirsten Normann