Højere dagpengesats de første 3 måneder

Bliver du ledig den 1. maj 2023 eller senere, kan du måske få udbetalt mere i dagpenge.

Den maksimale dagpengesats stiger nemlig fra 19.728 kr. pr. måned til 23.449 kr. pr. måned - men kun i de første 3 måneder af din dagpengeperiode. Er du deltidsforsikret, vil du kunne få 15.632 kr. pr. måned i de første 3 måneder, hvor satsen er 13.152 kr. i dag.

For at få ret til den højere sats, skal du opfylde følgende betingelser:

  • Du skal have været medlem af en a-kasse de sidste 4 år, før du bliver ledig.
  • Du skal mindst have arbejdet, hvad der svarer til 2 års fuldtidsarbejde inden for de sidste 3 år.
  • Hvis du tidligere har været ledig, skal du have optjent ret til en ny dagpengeperiode.
  • Din løn skal have været høj nok. Dagpengesatsen kan nemlig ikke være højere end 90 % af din tidligere lønindtægt. 

Efter 3 måneders ledighed vil dagpengesatsen blive sat ned til 19.728 kr. pr. måned (13.152 kr. for deltidsforsikrede). Det svarer til de nuværende højeste dagpengesatser.