Dispensation for bopæl og ophold i Danmark for nyuddannede EU-borgere

For at være berettiget til dagpenge som nyuddannet er det en betingelse, at man har haft bopæl og ophold i Danmark umiddelbart før uddannelsen og senest 2 uger efter uddannelsen.

Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering har oplyst, at de dispenserer fra dette krav, hvis man har været forhindret i at rejse ind i Danmark under corona-epidemien som følge af de rejserestriktioner, der var på daværende tidspunkt.

Kontakt os
Har du være forhindret i at modtage dagpenge fra a-kassen, fordi du pga. corona-restriktionerne ikke kunne rejse ind i Danmark, skal du kontakte os, så vi kan vurdere, om din sag kan genoptages. 

Læs den vejledende udtalelse