Arbejd i sundhedsvæsenet uden at få mindre i efterløn

Nyheden er opdateret den 22. juni på grund af ændring i reglerne!

Frem til den 31. december 2024 kan du yde en ekstra indsats inden for sundhedsvæsenet, uden det påvirker din efterløn.

Normalt skal arbejde modregnes i efterlønnen. Men den 1. juni 2023 vedtog Folketinget, at efterlønsmodtagere ikke skal modregnes for arbejde inden for sundhedsvæsenet.

Fritagelsen for modregning træder i kraft fra den 1. juli, men har virkning med tilbagevirkende kraft fra 1. januar 2023. Ordningen er midlertidig og vil ophøre ved udgangen af 2024. 

Hvilke arbejdstimer skal ikke modregnes?
For at slippe for modregning af alle dine arbejdstimer inden for sundhedsvæsenet, skal du være påbegyndt ansættelsen den 1. januar 2023 eller senere. Derudover skal du være gået på efterløn, da ansættelsesforholdet startede.

Hvis du er begyndt i jobbet inden den 1. januar 2023, eller inden du gik på efterløn, er det kun ekstra timer, der udbetales som ekstra løn, der ikke skal modregnes. 


Du skal arbejde i sundhedsvæsenet 
For at kunne undgå modregning skal du arbejde inden for sundhedsvæsenet. 

Det er underordnet, hvad din arbejdsfunktion er på arbejdspladsen, når blot du er ansat inden for sundhedsvæsenet. Er du ansat på et offentligt sygehus, i en privat lægepraksis eller på et kommunalt plejehjem, vil arbejdet derfor være omfattet, selvom du fx arbejder som rengøringsassistent eller som teknisk serviceassistent og dermed ikke har med pleje/pasning/behandling af borgere og patienter at gøre. 

Er du ansat gennem et vikarbureau og udfører sundhedsfagligt arbejde i en kommune eller en region, vil arbejdet også være omfattet af fradragsfritagelsen. 

Erklæring fra din arbejdsgiver
Vi må først undlade at modregne dine arbejdstimer, når din arbejdsgiver har bekræftet på en ”Arbejdsgivererklæring ved arbejde i sundhedsvæsenet i 2023/24”, at du arbejder indenfor sundhedsvæsenet.

Se erklæringen på star.dk

Da ordningen har virkning med tilbagevirkende kraft, kan du få reguleret din efterløn for perioden 1. januar 2023 til 30. juni 2023, hvis du opfylder betingelserne. Men vi kan tidligst efterbetale efterlønnen til dig, når vi har modtaget erklæringen fra din arbejdsgiver.

Kontakt os
Vil du høre mere om muligheden for at arbejde i sundhedsvæsenet uden at blive fradraget i efterlønnen, skal du kontakte din lokale a-kasse.