A-kassen inspirerer tosprogede medlemmer

FOAs A-kasse holder løbende webinarer med gode råd om jobsøgning til a-kassens ledige medlemmer. Det sidste webinar var specielt målrettet tosprogede medlemmer, der kan stå over for særlige udfordringer, når de søger job.

På webinaret fik medlemmer med rødder i så forskellige lande som Litauen, Thailand, Polen, Iran, Rumænien og Philippinerne gode råd til, hvordan man søger job, når man er tosproget.

Dansk er den største barriere
Alle medlemmerne var enten flyttet eller flygtet til Danmark, og her havde mange af dem taget en uddannelse som social- og sundhedshjælper, social- og sundhedsassistent eller pædagogisk assistent. Derfor har de et ret stort ordforråd på dansk. Men fordi de ikke har dansk som modersmål, har nogle af dem en accent, der kan gøre det svært at forstå alt, hvad de siger.
”Det er et problem, når man søger job inden for arbejde med mennesker, siger Vibeke Kold, der holdt webinaret sammen med et par kolleger, ”Gamle og syge har ikke det store overskud, så de skal ikke bruge alt for mange ressourcer på at forstå, hvad de professionelle omkring dem siger. Og børn er jo i fuld gang med at lære sproget, så de har også brug for forståelige rollemodeller”.

På webinaret præsenterede a-kassen udsagn fra forskellige arbejdsgivere, der slog fast, hvor vigtigt sproget er, når de ansætter en ny medarbejder (se boksen til højre). Det ved medlemmerne godt, og de oplever generelt, at sproget er den største barriere, når de søger job.

De fleste havde deltaget i masser af danskundervisning, også mens de var ledige. A-kassen anbefalede, at de bruger deres ledighedsperiode til at tage endnu mere danskuddannelse, fx FVU (Forberedende Voksenundervisning) eller AVU (Almen Voksenuddannelse), som de faktisk har ret til som ledige.

”Det bedste er, hvis de kombinerer sprogundervisningen med et job på en arbejdsplads”, siger Rie Villemos fra a-kassens hovedkontor, ”og det skal selvfølgelig helst være et ordinært job. Men hvis det lader vente på sig, så er en virksomhedspraktik eller et tilskudsjob et godt alternativ. Det er bare vigtigt, at de får skrevet ind i deres plan for forløbet, at de skal bruge det til at blive bedre til at tale dansk”. 

Diskrimination?
A-kassen tog også hul på den svære diskussion om diskrimination, altså forskelsbehandling på grund af ansøgerens race, etniske baggrund eller religion. Enkelte deltagere havde oplevet at være blevet fravalgt af disse grunde, når de søgte job, og flere var under en jobsamtale blevet spurgt ind til ”hvor de kom fra” eller, hvilken religion de tilhørte. 

”Ifølge loven er det jo forbudt”, fortæller jobformidler Eva Pihl, ”men for flere af deltagerne var det en aha-oplevelse at høre, at det faktisk står i loven, at det er forbudt at forskelsbehandle. Heldigvis sker det tilsyneladende ikke så tit, men vi anbefalede dem, at de kontakter FOA, hvis de fornemmer, at det er på grund af deres etniske baggrund eller religion, at de bliver fravalgt til et job”.

A-kassen kunne dog også fortælle, at det generelt går rigtigt godt med beskæftigelsen for indvandrere fra ikke-vestlige lande. Det lange opsving har betydet, at mange flere er kommet i job, og heraf en stor del på FOAs fagområder, hvilket ikke tyder på, at diskrimination ved ansættelser her er et stort problem. 

Tip til jobsøgning
Hovedformålet med webinaret var at give de tosprogede medlemmer nogle redskaber til at kvalificere deres jobsøgning. For eksempel var det nyt for dem at høre, at deres tosprogethed og dobbelte kulturbaggrund faktisk kunne være en fordel, når de søger job.

Vibeke Kold forklarer:
”Det kan det være, hvis de skal arbejde med børn, ældre eller syge, der har samme etniske baggrund som dem selv. Eller hvis de arbejder med indvandrere og flygtninge i al almindelighed, for de vil ofte føle sig mere trygge over for en professionel, der tydeligvis heller ikke er født i Danmark. Når det gælder arbejde med børn, kan de også fremstå som rollemodeller, fordi de har taget uddannelse og har et godt liv i Danmark.” 

A-kassen viste deltagerne, hvordan de kan oprette en jobagent i FOA Job, hvor de fx skriver ”pædagogisk assistent tyrkisk”. Så vil de få en mail fra jobagenten, når en institution søger en medarbejder med denne sproglige kompetence. 

”Det er også vigtigt, at relevante kompetencer, som de har med fra deres hjemland, bliver uddybet i job-ansøgningen og CV’et” siger Eva Pihl, ”for arbejdsgiveren kender jo sjældent til uddannelser og arbejdspladser i andre lande, og hvis det ikke bliver uddybet, kan de have svært ved at forstå, hvad ansøgeren kan bidrage med.”

Andre fif kan være, at de tosprogede medlemmer bruger deres sociale og etniske netværk, og at de målretter deres jobsøgning til lokalområder, hvor der i forvejen bor mange borgere med anden etnisk baggrund end dansk. 

”Men ellers handler det især om at træne sit jobsøgningsdansk”, siger Rie Villemos, ”at kunne fortælle om sine kompetencer på et forståeligt dansk, så man gør det bedste indtryk ved en jobsamtale. Vi anbefaler, at medlemmerne forbereder sig godt og træner selve jobsamtalen med en ven, før de tager afsted, så de ved, hvad de skal sige, og hvordan de skal udtale det”.  

Vi er ikke alene
Deltagerne udtrykte stor tilfredshed med, at FOAs A-kasse havde lavet et webinar specielt for dem. Særligt fiffet om at oprette en jobagent i FOA Job faldt i god jord.
Som på de tidligere webinarer var medlemmerne også glade for at opleve, at de ikke var alene med deres problemer med at få et nyt job.

Som et medlem bagefter skrev til a-kassen:
”Det er dejligt at opleve, at der er mange andre end mig, hvor sproget er den største hindring for at få et nyt job. Og også at få nogle gode råd om, hvad vi kan gøre”.