Mone Striib ny formand for FOA

FOAs mangeårige næstformand Mona Striib afløser Dennis Kristensen som formand for Danmarks tredjestørste fagforbund, FOA.

Mona Striib indtager formandskontoret i FOA med bred opbakning blandt medlemmerne. Hun vandt valget over LO’s næstformand Nanna Højlund med 319 stemmer mod 271.

"Jeg er både glad og stolt og lidt ydmyg overfor opgaven. Jeg har 14 års erfaring at trække på. Det er en vigtig ballast i forhold til de opgaver, vi står overfor," siger Mona Striib.

"Lige nu er opgaven at få denne overenskomst i hus, så vi kan få en fornuftig løsning. Og alle danskere, både de offentligt ansatte og de mange danskere, der er afhængige af den offentlige sektor, kan få lidt ro på livet igen. Vi har i fællesskab med de andre organisationer allerede nået et bedre delresultat, end de fleste havde troet det muligt, og vi arbejder videre.”

Mona Striib kommer til jobbet som FOA-formand med et ønske om både at sikre bedre løn og ansættelsesvilkår for medlemmerne og om at sætte en stærk social dagsorden.

"Presset på velfærden har været stærkt stigende de sidste 10 år. Reform på reform har forringet vilkår for ledige, syge og arbejdsskadede. Vi skal i fællesskab arbejde for at få fjernet de fadæser, reformerne har medført," siger Mona Striib.

Mona Striib har været aktiv i fagbevægelsen, siden hun som 18-årig blev tillidsrepræsentant for de ufaglærte på Danfoss i Kolding. Efter Danfoss var hun en periode i byggebranchen, som hun valgte at afbryde, da hun ventede sit yngste barn.

Derefter besluttede hun, at hun ville arbejde med mennesker, og blev hjemmehjælper. Hun blev tillidsmand, herefter formand i Husligt Arbejder Forbund Kolding og siden næstformand og formand i FOA Kolding. Siden 2004 næstformand i FOA.

"Jeg har aldrig haft en karriereplan. Der blev talt om, hvem der havde lysten og evnerne, og så blev der pludselig peget på mig. Jeg har hele vejen tænkt, at den opgave har jeg faktisk lyst til," siger Mona Striib.