Workshop om lederens psykiske arbejdsmiljø

Onsdag d. 24. februar 2021 afholdt styregruppen for psykisk arbejdsmiljø på kontorarbejdspladser under BFA Velfærd og offentlig administration en workshop, hvor LEAD præsenterede resultatet af deres research og deres prototyper på værktøjer til at styrke lederes psykiske arbejdsmiljø.

Her får I mødematerialet, som vi håber kan give jer inspiration og viden til at styrke jeres psykiske arbejdsmiljø:

Artikel om lederens psykiske arbejdsmiljø, som gengiver resultaterne fra aktivitetens første fase med læsning af medlems- og vilkårsundersøgelser, interview med videnspersoner i organisationerne, interview med faglige eksperter og fokusgruppeinterview med ledere i BFA Velfærd & Offentlig administration samt BFA Finans 

Prototyper på værktøjer til at styrke lederens psykiske arbejdsmiljø

Oplæg fra workshop