Undersøgelse blandt offentlige ledere

FHs Lederforums laver en undersøgelse blandt offentlige ledere.

FHs Lederforum forbereder i øjeblikket en undersøgelse blandt offentlige ledere. Undersøgelsen skal løbe af stablen i løbet af foråret. Undersøgelsens formål er at få mere viden om ledernes syn på to temaer, nemlig de ledelsesmæssige udfordringer i forhold til coronakrisen og forebyggelse og oplevelse af seksuel chikane. 

Undersøgelsens resultater skal bruges til sikre rammer og vilkår for ledelse af den offentlige sektor og det tager alene mellem 5 og 10 minutter at besvare spørgeskemaet. Vi håber, at du som leder vil udfylde spørgeskemaet, hvis du modtager spørgeskemaet, så FOAs synspunkter indenfor de to områder også kommer med i undersøgelsen.