OK21 i lederperspektiv

I forbindelse med OK 21 er der aftalt projekter, som skal være med til at styrke ledelsen i den offentlige sektor.

Et projekt, der har til formål at styrke ledelsen særligt på ældre- og sundhedsområdet. Projektet skal fremme mulighederne for at opnå lederuddannelse på diplomniveau, men sætter også fokus på øvrige lederuddannelser, herunder lederes muligheder for at bedrive praksisnær ledelse og understøtte stærke arbejdspladsfællesskaber samt brugen af supervision og netværk som vejen til styrket ledelse.

Et projekt, der har til formål at sætte fokus på at fremme veje til ledelse, således at flere medarbejdere får lyst til og mulighed for at udvikle kompetencer til ledelse og vælger ledelse som en karrierevej. 

Derudover er der aftalt lønstigninger for kantineledere og rengøringsledere.

Du kan læse mere om overenskomstresultaterne på lederområdet i denne artikel fra Fagbladet FOA: 

Fagbladetfoa.dk: "OK21: Lederne får tillæg til lønnen og mere pension"