Ledertimen - virtuelt sparringsrum

Som noget nyt lancerer FOA et virtuelt sparringsrum for FOAs ledere kaldet Ledertimen.

LEDER-timen er tænkt som et rum, hvor vi kan vende emner, som du som leder synes kunne være særligt aktuelt lige nu.

Der afholdes Ledertime hver måned og altid om tirsdagen kl. 16-17. Den første Ledertime vil foregå tirsdag den 13. april og emnet vil være:

Overenskomstforhandlinger 2021 på lederområdet

FOAs politiske ansvarlige på lederområdet Joan Lindskov vil indlede med en gennemgang af indholdet i aftalen, samt hvad FOA er kommet igennem med. Vi bestræber os på at lave en time, så du får lyst til også at deltage næste gang. Invitation til ledertimen sendes til alle FOAs ledermedlemmer i begyndelsen af april.