Webinar

Webinar og workshops om økonomi til uddannelse

Nogle af jer mødte ” Den opsøgende indsats for uddannelse & kompetenceudvikling” på årsmødet for tillidsvalgte, hvor Freja og Lotte havde en workshop om tilbuddet ”Bedre til ord, tal og IT”.

Den opsøgende indsats….” er et samarbejde mellem KL, 3F og FOA, der har til formål at udbrede kendskabet til den kommunale kompetencefond (herunder Fra ufaglært til faglært og Bedre til ord, tal og IT) blandt tillidsvalgte og arbejdsgivere.

De kan hjælpe med at sætte forløb i gang, rådgive om tilskudsmuligheder mv.

Læs mere på deres hjemmeside, hvor der er samlet utrolig meget god viden, små inspirationsfilm osv.  

Webinar om økonomi til uddannelse
Især økonomi er en kæmpe barriere for mange arbejdsgivere, som både har svært ved at undvære medarbejdere og gennemskue den jungle af tilskudsmuligheder og ansøgningsprocesser, som ligger forud ofr at man får en faglært eller kompetenceudviklet medarbejder tilbage på arbejdspladsen. Men der ER ALTSÅ en god investering at tilbyde medarbejdere løbende kompetenceudvikling. Det skal vi blive ved med at påpege og insistere på igen og igen. 

Den 28. marts kl. 9.00-10.00 er der et yderst relevant webinar om netop de økonomiske muligheder for uddannelse for FOA og 3Fs kommunale arbejdspladser. Webinaret er for alle interesserede, så inviter gerne bredt. 

På webinaret vil du møde repræsentanter fra Sønderborg Kommunes Dagtilbud og Ressourcecenter, der fortæller om deres indsats for at uddanne med støtte fra Ufaglært til faglært-puljen  

Du vil også møde en konsulent fra Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering, som fortæller om offentlige støttemuligheder til igangsættelse af uddannelsesforløb. 
Og så vises der en instruktionsvideo, som forklarer hvordan du kan søge midler i Ufaglært til faglært-puljen.

Tilmelding her 


Workshops om uddannelse – på din arbejdsplads
Er jeres arbejdspladser klar til at arbejde fokuseret med uddannelse eller nysgerrige på hvordan man kan tilrettelægge en uddannelsesindsats, så tager ”Den opsøgende indsats…” også ud og laver GRATIS (!) 
Workshops med temaerne: 

 • Strategisk planlægning af uddannelse og kompetenceudvikling på arbejdspladsen 
  Hvordan tilrettelægger I indsatser for kompetenceudvikling? I denne workshop arbejder vi med redskaber, der kan bruges til at udvikle en strategisk plan, som involverer alle på arbejdspladsen

 • Når ny viden skal omsættes til praksis – transfer  
  Hvordan kan alle på arbejdspladsen bidrage til at have fokus på læring både før, under og efter et uddannelses- eller kompetenceudviklingsforløb. I denne workshop arbejder vi med redskaber, der kan bruges til at sikre forankring og fortsat læringslyst.  
 • Motivation til uddannelse og kompetenceudvikling 
  Hvordan motiverer I til uddannelse og kompetenceudvikling på arbejdspladsen?  
  I denne workshop arbejder vi med at styrke kulturen for læring, så uddannelse og kompetenceudvikling opleves meningsfuldt for alle.  
 • Hvordan skaber vi en arbejdspladskultur der giver læringslyst  
  Hvordan udvikler I en arbejdspladskultur, der giver rum for udvikling.
  I denne workshop får I bud på, hvordan I sammen skaber en arbejdsplads med gode arbejds- og læringsfællesskaber. 

 

Læs mere om hvordan I booker en workshop her.