Uddan og ansæt pædagogiske assistenter

Ny pjece – pædagogisk sektor

Der er et stærkt og stigende behov for pædagogisk uddannede ansatte på det almene og specialiserede område for både børn, unge og voksne.

En del af løsningen er at langt flere tager uddannelsen til pædagogisk assistent. 

I en ny folder kan du få viden om den pædagogiske assistentuddannelse – og ikke mindst dele den viden med arbejdsgivere mfl.

I folderen kan du læse om, hvad pædagogiske assistenter lærer på uddannelsen, og hvilke fag de har. Der gives eksempler på, hvordan pædagogiske assistenter kan sætte deres kompetencer fra uddannelsen i spil i samarbejde med deres kolleger på børneområdet 0-6 år, skole- og fritidsområdet, det specialiserede socialområde og ældreområdet. 

Find folderen her til udprint og kontakt sektorformand Annegrethe på athom@foa.dk, hvis du vil have bestilt trykte eksemplarer hjem.