Uddannelse

Uddannelse

Uddannelsesdagsordenen buldrer derudaf – både i form af enorm personalemangel, samt en række politiske aftaler, der sikrer kommuner og regionen gunstige økonomiske tilskud når de sender medarbejdere og ledige på uddannelse.

Kommunerne skal inden februar 2022 have udarbejdet en uddannelsesstrategi, og jer der er repræsentanter i MED kan med fordel bringe dette på dagsordenen og spørge ind til hvordan kommunerne vil forvalte deres ansvar som arbejdsgivere, samt om alle de tilskudsmuligheder, der er bliver udnyttet. 

FOA Nordsjælland er klart til at hjælpe jer, hvis I har brug for hjælp til at forberede jer på møder i MED-regi eller lign.

Kontakt afdelingsnæstformand Rie Hestehave på amhe033@foa.dk, eller jeres respektive sektorformænd.   

KKR (kommunekontaktråd) Hovedstaden har besluttet, at en lokal uddannelsesstrategi bør indeholde følgende elementer: 

 1. Uddannelse og opkvalificering of praktikvejledere 
  Alle kommuner skal forholde sig til, hvordan de kan tilbyde den rette kvalitet i vejledningen af elever og studerende — herunder behovet for uddannelse og opkvalificering. 

 2. Kvalitet i uddannelser bade på skolen og i praktikken (herunder et tilstrækkeligt antal undervisningstimer) 
  Det bør beskrives, hvordan der arbejdes med kvalitet i praktikken, og hvordan man lokalt udvikler læringsmiljøer med den rette kvalitet. 

 3. Grundig og systematisk onboarding og fastholdelse af nye medarbejdere (herunder mentorordninger) 
  Kommunerne bør beskrive, hvordan de arbejder med en god opstart og fastholdelse af nyuddannede medarbejdere (samt elever og studerende). 

 4. Ledelsesopmærksomhed på elever og studerende (uddannelsesforpligtigelsen) 
  Det bør beskrives, hvordan man har ledelsesmæssig opmærksomhed på uddannelsesforpligtigelsen og prioriterer ressourcer og økonomi til området