Unge under uddannelse

Akademiuddannelsen i sundhedspraksis

En akademiuddannelse i sundhedspraksis kan tages som moduler eller et helt forløb, som afsluttes med et afgangsprojekt.

Med en akademiuddannelse kan du specialisere dig inden for dit felt og lægge nogle flere lag til din erhvervsuddannelse.

Moduler som Københavns professionshøjskole udbyder kan fx være ’ Pædagogik og kommunikation’, Socialpædagogik og psykiatri’, ’Demens’, Innovativ praksis’ og ’Kvalitetsudvikling og dokumentation’.

Læs mere på www.kp.dk

Skolen har desuden udarbejdet disse flyers til [elever] og målrettet [arbejdsgivere]

FOA Nordsjællands sektorformand Mette Linsaa, TR i Helsingør Rie Andersen og FTR i Rudersdal Monia Stoltz sidder med i en arbejdsgruppe, som har til formål at udbrede kendskabet til akademiuddannelsen – de kan alle kontaktes, hvis I vil vide mere om, hvordan de arbejder med at sprede det gode budskab.