Topfrise med FOAs slogan

Information om sektorernes handleplaner

Sektorbestyrelserne i social- og sundhedssektoren og pædagogisk sektor laver en årlig handleplan, servicesektoren hvert fjerde år. Handleplanerne beskriver, hvilke områder der skal arbejdes med ift. mere konkrete indsatser, kampagner og handlinger.

Pædagogisk sektorbestyrelse har valgt at arbejde med rekruttering og fastholdelse som overordnet tema det kommende år.

I relation til dette tema vil sektoren arbejde med en række relaterede temaer: 

  • Løn, herunder udfordringerne med at få synliggjort vores lønpolitiske budskaber, at sikre en lønudvikling for alle medlemmer mv.  

  • Uddannelse, herunder anerkendelse af den pædagogiske assistentuddannelse som en del af de metoden til at opnå minimumsnormeringer, medlemmernes adgang til kompetenceudvikling, sikring af faggruppernes andel i arbejdsgivers uddannelsesplaner mv.  

  • Arbejdsmiljø, herunder hvordan vi får synliggjort behovet for et sundt arbejdsmiljø, stærke arbejdsfællesskaber og en opgaveløsning tæt på kerneopgaven.  


I social- og sundhedssektoren er det besluttet at arbejde med:

  • Strategi for arbejdet med kompetenceudvikling, herunder ufaglærtes vilkår, opgaveglidning, ret til efter- og videreuddannelse 

  • Sektorovergange, herunder betydningen af sundhedshuse og nærhospitaler, samt et særligt fokus på værdien af sunde arbejdsfællesskaber 

  • Faglig ledelse 

  • Fastholdelse og rekruttering, herunder et særligt arbejdsmiljø-fokus og attraktive arbejdspladser 


I servicesektoren er det besluttet at arbejde med:  

Arbejdspladsbesøg

  • Bestyrelsen vil arbejde for at alle dele af serviceområdet bliver inddraget i de forandringer der sker.

Uddannelse

  • Sektoren vil arbejde for at flest mulige medlemmer får en erhvervsuddannelse og som alternativ en efteruddannelse indenfor fagets rammer. 

Løn

  • Ingen medarbejdere skal kun være på grundløn - i for lang tid, samt sikre at alle medlemmer får en lønforhandling 1 gang om året