Sådan bliver du TR

For at blive tillidsrepræsentant skal du stille op til valg - og derefter blive valgt!

Først og fremmest skal der være en ledig plads som tillidsrepræsentant på din arbejdsplads.

Det kan være at jeres tillidsrepræsentant stopper, eller måske findes der slet ikke en tillidsrepræsentant. Det kan også være at du er så motiveret, at du ønsker at stille op til kampvalg mod den nuværende tillidsvalgte.

Hvis du stiller op til valg, skal du have haft job i kommunen/regionen i mindst et halvt år - og du skal selvfølgelig være medlem af FOA.

Se her hvordan en tillidsrepræsentant vælges:

  • Kontakt din lokale FOA-afdeling og spørg, om de har fastlagt regler for valg af tillidsrepræsentanter. I udgangspunktet er det lokalafdelingerne, der udstikker reglerne for valg, men det er ikke alle, der har lavet regler på området.
              
  • Hvis der ikke er fastlagt lokale regler, skal du indkalde alle medarbejdere, dog undtagen ledere, til et møde, hvor valg af tillidsrepræsentant (og suppleant) er eneste punkt på dagsordenen.
         
  • Sæt en seddel op med indkaldelsen til mødet, og giv et rimeligt varsel - og husk dem, der arbejder deltid, aften/nat eller har udgående opgaver.
  • Til mødet læses navn eller navnene på dem, der ønsker at stille op - og herefter foretages en afstemning. Hvis bare én af deltagerne ønsker, at afstemningen skal være anonym, skal ønsket efterkommes.

Efter valget

  • Kontakt den lokale afdeling og få tilsendt et valgskema.
  • Udfyld skemaet, send det retur til afdelingen - som så videresender indstillingen til orientering i kommunen/regionen.

I tvivl?

Kontakt din lokale afdeling og få hjælp og vejledning