Forebyggelsespakker - få et bedre arbejdsmiljø

Ønsker du og dine kolleger at få løst jeres arbejdsmiljøproblemer, så er der hjælp at hente. Arbejdstilsynet og Det Nationale Forskningscenter for Arbejdsmiljø har udarbejdet en række forebyggelsespakker, hvor I kan hente inspiration.

I kan frit kombinere flere pakker, så jeres arbejdsplads får mest muligt ud af forløbet. Forløbene varer mellem 3-12 måneder.
Alle pakkerne er gratis og til enkelte af pakkerne kan I søge om økonomisk tilskud til at gennemføre jeres forløb.

Forebyggelsespakkerne kan fx bruges hvis I oplever:

  • Problemer i det psykiske arbejdsmiljø, f.eks. for stort tidspres eller for stor arbejdsmængde, høje følelsesmæssige krav, mobning eller vold fra borgere
  • Dårlige og akavede arbejdsstillinger
  • Tunge løft
  • Arbejdsulykker

Find jeres branche på listen nedenfor. Hvis I ikke finder jeres specifikke branche på listen, valg da den mest nærliggende branche. Udskriv forebyggelsespakken og tag en snak med jeres leder og arbejdsmiljørepræsentant om hvorvidt det kunne være en ide at bruge hele eller dele af pakken i jeres arbejdsmiljøindsats.

 

Forebyggelsespakker til daginstitutioner

Forebyggelsespakker til døgninstitutioner og hjemmepleje

 

Forebyggelsespakke til hospitaler

 

Forebyggelsespakker til skoler

 

Forebyggelsespakke til rengøring