Pressemeddelelse

En god dag for de sundhedsansatte - og for sundhedsvæsenet

Regeringen og DF er blevet enige om at sløjfe produktivitetskravet på sygehusene. Godt at de har lyttet til de sundhedsansatte, mener FOA.

"Det er glædeligt, at regeringen har aftalt med Dansk Folkeparti at suspendere kravet i 2018 om, at de ansatte skal løbe to procent hurtigere," siger FOAs forbundsformand Dennis Kristensen om aftalen mellem Regeringen og DF.

"De ansatte på sygehusene har for længst nået det punkt, hvor de ikke kan løbe hurtigere, og hvor det stadig stigende tempo går ud over både kvalitet og service"

Sundhedsvæsenet har siden 2003 været underlagt det såkaldte produktivitetskrav, først på 1,5 procent og efter 2006 på 2 procent. Produktivitetskravet betyder groft sagt, at sygehusene hvert år skal levere flere sundhedsydelser for de samme penge.

Alene i år svarer 2-procentskravet til, at regionerne skal levere flere sundhedsydelser, der i kroner og ører svarer til 1,3 milliarder. Siden 2003 har det private erhvervsliv øget produktiviteten med 1 procent årligt. I samme periode har de ansatte på sygehusene øget produktiviteten med 2,4 procent årligt i gennemsnit - det svarer til næsten to en halv gang så meget.

Ifølge den nye aftale vil Regeringen nu forsøge at udvikle en "ny og bedre styringsmodel for det danske sundhedsvæsen", men Dennis Kristensen advarer mod, at man erstatter det gamle produktivitetskrav, med en ny styringsmodel, der går ind og gør det samme under et nyt navn.

"Vi har rigeligt med styringssystemer og kontrolmekanismer på sundhedsvæsenet, bloktilskud, nationale mål, venteliste- og behandlingsgarantier samt patientrettigheder er med til at sikre, at regionerne holder fokus på kvalitet og effektivitet, det der er behov for er at give det sundhedsfaglige personale frihed til at bruge deres faglighed til gavn for patienterne", forklarer Dennis Kristensen.